Thông tin về thành phố JeJu

Thành phố Jeju (Tế Châu) là thủ phủ của tỉnh đảo Jeju tại Hàn Quốc và cũng là thành phố lớn nhất trên đảo Jeju. Trong ranh giới cũ, thành phố Jeju kéo dài 19,3 km từ đông sang tây, và 10,2 km từ bắc xuống nam. Ở phía bắc,...

MOST POPULAR

Vào viện dưỡng thai sản phụ bị cấp nhầm thuốc phá...

Hơn 71 tỷ USD tiền mệnh giá 50.000 won được lưu...

Địa chỉ trung tâm gia đình đa văn hóa 광주

Từ Vựng Ngành Xây Dựng

HOT NEWS