Ý nghĩa của từ viết tắt (주) trước hoặc sau tên công ty

(주) là một từ rất quen mà chúng ta có thể hay nhìn thấy trước hoặc sau tên của mỗi công ty Hàn Quốc, vậy (주) có nghĩa là gì? (주) là từ viết tắt của “주식” cổ phần, cổ phiếu. Viết (주) và tên công ty chúng ta có...

MOST POPULAR

Hãng Kakao bắt đầu cung cấp dịch vụ gọi xe thu...

Nỗi buồn của em “Người con gái mang hai quốc tịch”

“Chao ôi! Là cái qui trình – Con quan lại “bất...

“Trợ cấp 87 USD/tháng cho trẻ dưới 5 tuổi từ tháng...

HOT NEWS